BETER LEREN EN STUDEREN

 

Handleidingen voor scholieren en studenten   

Je hebt in je leven natuurlijk al duizenden adviezen gekregen van ouders en docenten voor alles wat je mag, moet en zou kunnen doen in je leven. Hier gaat het even alleen over leren voor school en studeren aan andere opleidingen. Want wat heb je tot nu toe met al die adviezen gedaan?  Waarschijnlijk niet zoveel... Maar misschien ben je na tegenvallende resultaten of zelfs mislukkingen inmiddels wel bereid om tips en andere adviezen op te volgen, als je daar zelf het nut van inziet.

Je zou nu eens kunnen gaan onderzoeken, of het studeren van jou anders, beter, of sneller kan. 

Je moet jezelf dan nog wel zover krijgen, om die nieuwe manier van leren en studeren in je dagelijkse leven echt te gaan toepassen. Want veranderen van je gedrag is niet zo makkelijk.  

 

HET HUISWERKHULPBOEK voor scholieren 

Hoofdstuk 1. Een beetje kennis over de werking van je brein. Je moet weten wat werkt en wat niet werkt bij het leren. Dus krijg je hier wat eenvoudige theorie en verder veel praktische tips.

Hoofdstuk 2. Als je inziet met welke snelheid jouw brein vergeet, wat het één keer heeft gezien of gehoord, ben je misschien bereid om je manier van herhalen aan te passen.

Hoofdstuk 3. Drie zeer slimme herhaalplannen: één voor de leerling die wel veel, maar niet efficiënt studeert, één voor wie regelmatig studeert en één voor wie eigenlijk te weinig studeert.

Hoofdstuk 4. Hier volgen de bekende leertechnieken. Vooral de vóór- en nadelen daarvan zijn hier van belang. Ook zie je hier een heel nieuwe leertechniek, die veel voordelen biedt. 

Hoofdstuk 5. Dit is de beschrijving van de totale aanpak van je studie in samenhang. Je krijgt goede adviezen voor het leren vóór en het maken van toetsen en examens.

Hoofdstuk 6. Hier krijg je unieke trucs om je uitstelgedrag te doorbreken, dus om eerder met studeren te beginnen. En aanwijzingen, om je concentratie op je studie te verbeteren en je motivatie te onderzoeken.

Hoofdstuk 7. Wist je dat je zelfdiscipline kunt trainen? In dit hoofdstuk wordt uitgelegd, hoe je jezelf kunt houden aan je eigengemaakte plannen.  

Het gaat er dus niet alleen om, dat je werkt met goede leertechnieken. Minstens zo belangrijk is het om je herhalingen te plannen. Maar hoe herhaal je dan?  

Dat zal ik je leren...

Doormiddel van dit huiswerkhulpboek zul je gaan begrijpen, waarom overlezen zo inefficiënt is. En ook weet je dan hoe onhandig het is om je leerwerk alsmaar uit te stellen. Je krijgt hier tips en trucs om beter gewoontes aan te leren.

 

HET STUDIEHULPBOEK voor studenten en volwassenen 

Hoofdstuk 1. Wat hier volgt is bedoeld om je inzicht te geven, in hoe je beter en makkelijker zou kunnen leren en hoe je jezelf betere studiegewoontes eigen kunt maken. Als je voor studie en werk nieuwe kennis wilt opdoen, is het ook handig om iets meer te weten over de manieren waarop je brein met informatie omgaat. En vooral moet je weten wat werkt en wat niet werkt bij het studeren.

Hoofdstuk 2. Hoe nieuwe kennis je brein binnenkomt en geïntegreerd wordt door herhaling. Als je inziet hoe snel jouw brein iets vergeet, wat het slechts één keer heeft geleerd, ben je vast wel bereid, om je te onderwerpen aan één van de volgende herhaalplanne

Hoofdstuk 3. Dit is de beschrijving van vijf herhaalplannen. 

Hoofdstuk 4. Hier worden technieken van het leren behandeld. Met name de vóór- en nadelen van elke leertechniek zijn daarbij van belang.  

Hoofdstuk 5. Het is de kunst om ‘verstandig’ te studeren.  Je krijgt hier belangrijke adviezen voor het voorbereiden en maken van schriftelijke toetsen.  

Hoofdstuk 6. Verrassende tips, over hoe je jezelf eerder aan het werk krijgt (tegen je uitstelgedrag). En verder zijn er aanwijzingen om je concentratie te verbeteren en om je motivatie te versterken.

Hoofdstuk 7.  Hier leer je hoe je mentaal sterker kunt worden. Zodat je steeds beter de afspraken kunt nakomen. Afspraken die je hebt gemaakt, met jezelf (voornemens) en met anderen. Met slimme oefeningen om je studiegedrag te verbeteren

Hoofdstuk 8.  Je weet het nu allemaal wel, maar dóe je het ook?  Waarschijnlijk zul je iets moeten veranderen aan je studeergedrag. De basis voor die gedragsverandering ligt natuurlijk in je brein. Het is nuttig om nu even te kijken naar de werking van je hersenen. Het gaat niet alleen om het werken met goede leertechnieken. Minstens zo belangrijk is het om je herhalingen heel slim te plannen. 

Doormiddel van dit studiehulpboek zul je gaan begrijpen, waarom overlezen zo inefficiënt is. Je zult bijvoorbeeld gaan inzien, in welke gevallen het maken van een samenvatting wel nuttig is, maar vooral wanneer nietEn ook weet je dan hoe onhandig het is om je leerwerk alsmaar uit te stellen. Je krijgt hier trucs om die gewoonte te verbreken.

Je gaat nog tijd overhouden....

 Tenslotte

 Je hoeft niet langer te studeren, maar waarschijnlijk wel vaker.... en vooral eerder....