BETER LEREN EN STUDEREN

 

Voor scholieren en studenten 

Je hebt in je leven natuurlijk al duizenden adviezen gekregen van ouders en docenten voor alles wat je mag, moet en zou kunnen doen in je leven. Hier gaat het even alleen over leren en studeren.

Want wat heb je tot nu toe met al die adviezen gedaan?  Waarschijnlijk niet zoveel...

Maar inmiddels ben je misschien wel bereid om tips en andere adviezen op te volgen, als je daar zelf het nut van inziet.

Je zou eens kunnen gaan onderzoeken, of het studeren van jou anders, beter, of sneller kan. 

Tenslotte moet je jezelf nog wel zover krijgen, om die nieuwe manier van studeren in je dagelijkse leven echt te gaan toepassen. Want veranderen van je gedrag is niet zo makkelijk.  

Hieronder volgt een korte beschrijving van de inhoud van het studiehulpboek

 

DE KUNST VAN HET LEREN voor scholieren 

Hoofdstuk 1. Een beetje kennis over de werking van je brein. Je moet weten wat werkt en wat niet werkt bij het leren. Dus krijg je hier wat eenvoudige theorie en verder veel praktische tips.

Hoofdstuk 2. Als je inziet met welke snelheid jouw brein vergeet, wat het één keer heeft gezien of gehoord, ben je misschien bereid om je manier van herhalen aan te passen.

Hoofdstuk 3. Drie zeer slimme herhaalplannen: één voor de leerling die wel veel, maar niet efficiënt studeert, één voor wie regelmatig studeert en één voor wie eigenlijk te weinig studeert.

Hoofdstuk 4. Hier volgen de bekende leertechnieken. Vooral de vóór- en nadelen daarvan zijn hier van belang. Ook zie je hier een heel nieuwe leertechniek, die veel voordelen biedt. 

Hoofdstuk 5. Dit is de beschrijving van de totale aanpak van je studie in samenhang. Je krijgt goede adviezen voor het leren vóór en het maken van toetsen en examens.

Hoofdstuk 6. Hier krijg je unieke trucs om je uitstelgedrag te doorbreken, dus om eerder met studeren te beginnen. En aanwijzingen, om je concentratie op je studie te verbeteren en je motivatie te onderzoeken.

Hoofdstuk 7. Wist je dat je zelfdiscipline kunt trainen? In dit hoofdstuk wordt uitgelegd, hoe je jezelf kunt houden aan je eigengemaakte plannen.

 

DE KUNST VAN HET STUDEREN voor studenten en andere volwassenen

Hoofdstuk 1. Je moet weten wat werkt en wat niet werkt bij het studeren. Dus wat eenvoudige theorie over hoe je hersenen werken en verder vooral veel praktische tips.

Hoofdstuk 2. Als je inziet met welke snelheid jouw brein vergeet, wat het één keer heeft gezien of gehoord, ben je misschien klaar voor één van de volgende herhaalplannen.

Hoofdstuk 3. Hier zie je enkele zeer slimme herhaalplannen:  Voor studenten en andere volwassenen zijn er op hun studie afgestemde herhaalplannen. En er is een speciaal herhaalplan voor als je aan zelfstudie doet. Mensen die een cursus volgen krijgen advies voor een eigen herhaalplan.

Hoofdstuk 4. Hier volgen de bekende leertechnieken. Vooral de vóór- en nadelen daarvan zijn hier van belang. Ook zie je hier een heel nieuwe leertechniek, "vragenderwijs...."

Hoofdstuk 5. Dit is de beschrijving van de totale aanpak van je studie in samenhang. Je krijgt goede adviezen voor het leren vóór en het maken van toetsen en examens.

Hoofdstuk 6. Hier krijg je een unieke remedie tegen je uitstelgedrag en verder aanwijzingen, om je concentratie op je studie te verbeteren en je motivatie daarvoor te versterken.

Hoofdstuk 7. Wist je dat je zelfdiscipline kunt trainen? In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe je jezelf beter kunt aansturen.

Hoofdstuk 8. Nu moet je jezelf nog wel zover krijgen, om deze adviezen op te volgen. Je zult waarschijnlijk iets moeten veranderen aan je manier van studeren. We gaan hiervoor weer even in op de werking van je hersenen.

 

Tenslotte

Het gaat niet alleen om het werken met goede leertechnieken. Minstens zo belangrijk is het om je herhalingen te plannen.

Maar hoe herhaal je dan?

Dat zal ik je leren....

Doormiddel van dit studiehulpboek zul je gaan begrijpen, waarom overlezen zo inefficiënt is.

Je zult bijvoorbeeld gaan inzien, in welke gevallen het maken van een samenvatting wel nuttig is, maar vooral wanneer niet

En ook weet je dan hoe onhandig het is om je leerwerk alsmaar uit te stellen. Je krijgt hier trucs om die gewoonte te verbreken.

Je hoeft niet langer te studeren, maar waarschijnlijk wel vaker.... en vooral eerder....